| česky | по-русски | english |

PhDr. Marta Verébová
prezident SVSOK


Vážení obchodní partneři,

za účelem rozvoje obchodních vztahů a pomoci podnikatelským subjektům vznikla Středoevropská, východoevropská a středoasijská obchodní komora v ČR (SVSOK).
Teritoriální zaměření obchodní komory určuje její název, který zahrnuje dvacetpět států. Komora aktivizuje svoji činnost v době, kdy vznikl dokument české vlády Exportní strategie pro období 2006–2010. Dokument reaguje na změny, ke kterým došlo vstupem ČR do EU, na nutnost definovat teritoriální priority, potřeby podnikatelů a nové trendy v poskytování služeb.
Je naším zájmem, aby služby, které komora poskytuje, měly měřitelný efekt a ekonomické výsledky. Komoru zajímá spokojenost obchodních partnerů. Je důležité nezaměňovat „cíle za prostředky“. Obrazně řečeno, nestačí „otevírat dveře“ a „organizovat oficiální účasti“, ale chceme vědět, „kdo za těmi dveřmi stojí“, kolik obchodních příležitostí podnikatelé získali a jaké jsou skutečné výsledky jejich obchodního jednání.
Chceme vyhodnocovat a odstraňovat překážky v obchodě.
Design, inženýring, poradenství, turistika, logistika, doprava… se staly novými prvky v rozvoji obchodu a jsou v centru pozornosti naší obchodní komory.
Naším strategickým cílem je vytvářet obchodní komoru, která svým vlivem, případně v součinnosti s partnerskými obchodními komorami bude schopna prosazovat ve státních institucích a parlamentních orgánech České republiky takové trendy, které výrazně pomohou rozvoji obchodních vztahů. Doufáme, že tímto zaznamenáme vzrůstající zájem státu o obchodní komory a jejich činnost.
Česká republika
Ruská federace
Ukrajina
Estonská republika
Litevská republika
Lotyšská republika
Republika Kazachstán
Moldavská republika
Arménska republika
Ázerbájdžánská rep.
Gruzínska republika
Kirgizská republika
Republika Tádžikistán
Turkmenistán
Uzbecká republika
Slovenská republika
Polská republika
Maďarská republika
Bulharská republika
Rumunsko
Republika Srbsko
Republika Černá Hora
Republika Slovinsko
Chorvatská republika
Bosna a Hercegovina
Severní Makedonie